Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh

  • Tác giả: Trần Minh Đức
  • Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2003
  • Môn loại: 425 (Vănphạm tiếng Anh)
  • Ngôn ngữ: vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0017170; PM.0017171; PM.0017172, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 5)
    Kho Đọc PD.0027029; PD.0027030; PD.0027031, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 5)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Nội dung sách đề cập tới: bảng động từ bất qui tắc tiếng Anh đầy đủ nhất, có phiên âm và ví dụ minh hoạ cho mỗi nghĩa của động từ, hướng dẫn chính xác cách sử dụng các thì trong tiếng Anh.

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp

Vai trò trách nhiệm: Trần Minh Đức

Kho: Kho Mượn; Kho Cao học; Kho Đọc; PM.0017170; PD.0027029; PD.0027033

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn