Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

  • Tác giả: Phan Đức Dũng
  • Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 2008
  • Môn loại: 657.076
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0036196; PM.0036197; PM.0036198, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 10)
    Kho Đọc PD.0039027; PD.0039028; PD.0039029, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 5)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Giới thiệu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải nguyên lý kế toán: tài khoản và sổ ghi chép, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tính giá các đối tượng kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, chứng từ kế toán và kiểm kê..

Từ khóa: Kế toán; Nguyên lí kế toán; Bài tập; Bài giải

Vai trò trách nhiệm: Phan Đức Dũng

Kho: Kho Mượn; Kho Cao học; Kho Đọc; PM.0036199; PD.0039027; PD.0039027

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn