Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Giáo trình quản trị chiến lược

  • Tác giả: Ngô Kim Thanh
  • Thông tin xuất bản: H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
  • Môn loại: 658.407
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0040150; PM.0040151; PM.0040152, ... (Đang mượn: 2, Trong kho sẵn sàng cho mượn 35)
    Kho Đọc PD.0040905; PD.0040906; PD.0040907, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 3)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Nội dung cuốn giáo trình gồm 15 chương, chia làm 4 học phần: 1- Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược; 2- Xây dựng chiến lược; 3- Thực hiện và đánh giá chiến lược; 4- Chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp và ứng dụng của quản trị chiến lược vào doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ khóa: Giáo trình; Quản trị chiến lược

Vai trò trách nhiệm: Ngô Kim Thanh

Tác giả bổ sung: Lê Văn Tâm; Trương Đức Lực

Kho: Kho Mượn; Kho Cao học; Kho Đọc; PM.0042298; PD.0040905; PD.0040905

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn