Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Giáo trình quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

  • Tác giả: Phạm Xuân Hậu
  • Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 2011
  • Môn loại: 338.479 1
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Giáo trình GT.0002056; GT.0002057; GT.0002058, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 15)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Trình bày khái quát về quản trị chất lượng dịch vụ du lịch; thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng chất lượng dịch vụ du lịch. Giới thiệu hệ thống phân phát dịch vụ du lịch; nhân tố con người và sự đảm bảo , cải thiện chất lượng dịch vụ này. Đưa ra một số tiêu chuẩn hệ thống quản trị chất lượng trong du lịch.

Từ khóa: Quản trị chất lượng; Dịch vụ; Chất lượng dịch vụ; Dịch vụ du lịch; Kinh tế dịch vụ; Giáo trình

Vai trò trách nhiệm: Phạm Xuân Hậu

Kho: Kho Cao học; Kho Giáo trình; GT.0002056; GT.0002056

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn