Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

  • Tác giả: Nguyễn Đình Thọ
  • Thông tin xuất bản: H.: Lao động xã hội, 2011
  • Môn loại: 650.072
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0047977; PM.0047978 (Đang mượn: 2)
    Kho Đọc PD.0043441; PD.0043442; PD.0043443, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 4)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Tổng quan về nghiên cứu khoa học. Vấn đề nghiên cứu. Phương pháp định tính. Phương pháp định lượng. Phương pháp hỗn hợp. Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng. Đo lường và thu thập dữ liệu định lượng. Thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học...

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; Phương pháp nghiên cứu; Kinh doanh

Vai trò trách nhiệm: Nguyễn Đình Thọ

Kho: Kho Mượn; Kho Cao học; Kho Đọc; PM.0047977; PD.0043441; PD.0043441

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn