Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô

  • Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
  • Thông tin xuất bản: H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2010
  • Môn loại: 339.076
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0049172; PM.0049173; PM.0049174, ... (Đang mượn: 2, Trong kho sẵn sàng cho mượn 8)
    Kho Đọc PD.0044221; PD.0044222; PD.0044223, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 5)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Tóm tắt nội dung, đề ra câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng của 18 bài giảng về kinh tế vĩ mô: tổng quan về kinh tế vĩ mô; số liệu kinh tế vĩ mô; sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; nền kinh tế mở; giới thiệu những biến động kinh tế; tổng cầu I; tổng cầu II; tổng cung; cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô; nền kinh tế mở trong ngắn hạn; lý thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế; tiêu dùng; bàn về vấn đề nợ chính phủ; đầu tư; cung tiền và cầu tiền

Từ khóa: Bài tập; Kinh tế học vĩ mô

Vai trò trách nhiệm: Nguyễn Văn Ngọc

Tác giả bổ sung: Hoàng Yến

Kho: Kho Mượn; Kho Cao học; Kho Đọc; PM.0049173; PD.0044221; PD.0044221

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn