Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

  • Tác giả: Phan Đức Dũng
  • Thông tin xuất bản: H.: Lao động xã hội, 2010
  • Môn loại: 657.076
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0049427; PM.0049428; PM.0049429, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 10)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi ôn tập, bài tập ứng dụng, bài tập tự giải về: kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và sổ ghi chép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Từ khóa: Kế toán; Nguyên lí kế toán; Bài tập; Bài giải

Vai trò trách nhiệm: Phan Đức Dũng

Kho: Kho Mượn; Kho Cao học; PM.0049427; PM.0049427

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn