Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Bài tập quản trị tác nghiệp

  • Tác giả: Nguyễn Đình Trung
  • Thông tin xuất bản: H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
  • Môn loại: 658.007 6
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0049544; PM.0049545; PM.0049546, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 10)
    Kho Đọc PD.0044552; PD.0044553; PD.0044554, ... (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 5)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Một số dạng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và hướng dẫn cách giải về quản trị tác nghiệp như: dự báo cầu sản phẩm, hoạch định công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng sản xuất doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, điều độ sản xuất trong doanh nghiệp, quản trị dự án sản xuất, quản trị chất lượng, hàng dự trữ.

Từ khóa: Bài tập; Quản trị tác nghiệp; Doanh nghiệp; Sản xuất; Quản trị

Vai trò trách nhiệm: Nguyễn Đình Trung

Tác giả bổ sung: Trương Đức Lực; Mai Xuân Được; Trần Thị Thanh; Nguyễn Kế Nghĩa

Kho: Kho Đọc; Kho Mượn; Kho Cao học; PD.0044552; PM.0049544; PD.0044552

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn