Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005. Phần hứ 4: Thừa kế. Phần thứ 5: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Phần thứ 6: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần thứ 7: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài: T.3

  • Tác giả: Hoàng Thế Liên
  • Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2013
  • Môn loại: 349.597
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Mượn PM.0051639 (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 1)
    Kho Đọc PD.0046161 (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 1)
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Giải thích, phân tích một số quy định trong bộ luật dân sự về: thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Từ khóa: Bình luận; Dân sự; Bộ luật dân sự; Pháp luật; Việt Nam

Vai trò trách nhiệm: Hoàng Thế Liên

Tác giả bổ sung: Nguyễn Xuân Anh; Phạm Văn Tuyết; Nguyễn Như Quỳnh

Nguồn: Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005

Kho: Kho Đọc; Kho Mượn; PD.0046161; PM.0051639

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn