Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu

Kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Huyền

  • Tác giả: Hoàng Trần Thanh Vân
  • Thông tin xuất bản: Khoa Kế toán - Kiểm toán, 2017
  • Môn loại: 657.73
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Số ĐKCB:

    Kho Luận văn T.N LVH.001331 (Trong kho sẵn sàng cho mượn: 1)
Viết bình luận
Chế độ xem

Từ khóa: Kế toán; Kế toán tài sản cố định

Vai trò trách nhiệm: Hoàng Trần Thanh Vân

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Thúy

Kho: Kho Luận văn T.N; LVH.001331

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn