Tài khoản: Khách / địa chỉ: 54.80.227.189
Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu?

Xem thông tin tài liệu
Viết bình luận
Chế độ xem

Tóm tắt:
Bài viết đề cập: các loại hình thông tin trên internet ở Việt Nam hiện nay; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin trên internet

Từ khóa: Quản lí thông tin; Thông tin; Mạng Internet; Truyền thông xã hội

Vai trò trách nhiệm: Trương Minh Tuấn

Nguồn: 2016, số 884 (6-2016), tr.35-39; Tạp chí Cộng sản

Kho: Kho Báo, Tạp chí; T2

Nội dung toàn văn:

Bình luận (0)

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn